Programas Integrados Emprego

PROGRAMA “RURAL-EMPRENDE” (2013-2014)

Neste espazo web publicaremos periodicamente todas as novas de relevancia que teñan relación co Programa e poderedes descargar os apuntes e información de interese da formación impartida. Da mesma maneira, tentaremos ir incorporando noticias ou enlaces que poidan complementar os propios contidos do proxecto.

Pincha no seguinte enlace para ver páxina:
OUTROS PROGRAMAS INTEGRADOS DA ASOCIACIÓN EXECUTADOS:
.

PROGRAMA AGRO-EMPREGA (2011-2012)

Tipo de Programa: Programa integrado para persoas desempregadas (Artº3a) pertencentes a todos os colectivos sinalados como prioritarios no devandito artigo, especialmente do sector agrícola.

Nº participantes: 100
Data de Inicio: 15/12/2011                         
Data de fin: 30/06/2012

PROGRAMA AGRO-EMPREGAPROGRAMA RURAL-EMPREGA (2012-2013)

DURACIÓN DO PROGRAMA
A duración do Programa Rural-Emprega será de 6 meses. Iniciarase no mes de Decembro de 2012 e rematará en Xuño de 2013.

Este Programa está estruturado en tres itinerarios de traballo. En primeiro lugar, continuarase coa dinámica de traballo iniciada co programa “Agro-Emprega”, con actividades de formación e orientación vinculadas á produción hortícola ecolóxica.

Por outra parte, impartirase un segundo itinerario dirixido á transformación agroindustrial, no que se tentará dar un paso máis para a fixación do maior valor engadido posible das producións do territorio.

Por último, desenvolverase un terceiro itinerario “Coworking e iniciativa emprendedora” destinado ao fomento de iniciativas emprendedoras e apoio para a elaboración de plans de empresa, dende a óptica do desenvolvemento sostible. (Aprender a Emprender).

Participan neste Programa 100 demandantes de emprego, repartidos nos seguintes Itinerarios:

• ITINERARIO I: FORMACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL EN PRODUCIÓN HORTÍCOLA ECOLÓXICA.

o Prazas: 35

o Inicio formación teórica (75 horas): 17/12/2012 no Local Social do Laranxo

o Inicio formación práctica (65 horas) (finca experimental de prácticas en Vilartó – Santa María de Vigo):

Grupo A1: 02/01/2013 / Grupo A2: 04/01/2012

• ITINERARIO II: FORMACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL EN AGROINDUSTRIA E TRANSFORMADOS.

o Prazas: 35

o Inicio formación teórica (75 horas): 18/12/2012 no Local Social do Laranxo

o Inicio formación práctica (65 horas) (Centro de Capacitación Agraria de Guísamo):

Grupo B: Agroindutria (viño, sidra…): 12/02/2012

Grupo B1: Agroindutria ( xabóns, cosmética…): 13/03/2012

Grupo B2: Agroindustria (xabóns, cosmética….): 14/03/2012

• ITINERARIO III: COWORKING E INICIATIVA EMPRENDEDORA (APRENDER A EMPRENDER)

o Prazas: 30

o Inicio itinerario (100 horas): 06/02/2012

PREME NO SEGUINTE ENLACE PARA MÁIS INFORMACIÓN:

PROGRAMA RURAL EMPREGA