14/08/14

CONCURSO "OURO VERDE NA COMARCA DAS MARIÑAS"


No marco do Proxecto SAGITER, a Federación EFA Galicia, en colaboración coa Cooperativa LUTEGA e a Corporación Hijos de Rivera ponse en marcha un concurso de fotografía centrado no cultivo lúpulo na comarca, dende os anos 50 ata a actualidade.

Outorgaranse TRES PREMIOS nas dúas categorías convocadas, dous premios na categoría xeral de fotografía e un premio na categoría especifica de documentos.
Os premios consistirán en obsequios aportados polas empresas colaboradoras Corporación Hijos de Rivera e Cooperativa LUTEGA.

MÁIS INFORMACIÓN (premer para descargar):

18/07/14

PROXECTOS E INICIATIVAS DO TERRITORIO SUBVENCIONADAS CO PROGRAMA LEADER 2007-2013
A Asociación de Desenvolvemento Rural "Mariñas - Betanzos" xestiona no seu territorio o Programa LEADER, que está resultando estratéxico para promover o establecemento de servizos e o fomento do emprendemento no territorio.
Dende o ano 2010, coa axuda do Programa LEADER, constituíronse novas empresas no territorio de Mariñas - Betanzos (servizos turísticos, modernización granxas, carpinterías, instalación de novos produtos de horta, así como creáronse servizos non existentes en distintos núcleos de poboación). Contribuíuse á creación e consolidación de emprego na comarca, creando 39,41 empregos directos de traballo, ademáis de contribuir ao mantemento de 440,90 empregos. As solicitudes de axuda recibidas na sede do GDR foron 149.
No seguinte enlace podense ver en detalle todos os proxectos subvencionados co Programa LEADER ata o 31 de decembro de 2013.

04/07/14

Xornada: Emprender en feminino na Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo


O próximo venres día 11 de xullo a partir das 10.30 celebraremos no Centro Social de Brexo Lema (Concello de Cambre) a Xornada "EMPRENDER EN FEMININO". Esta xornada está organizada conxuntamente coa ASOCIACIÓN DE MULLERES E FAMILIAS DO ÁMBITO RURAL (AMFAR-CAMBRE).

Os obxectivos desta xornada son:

- Fomentar o emprendemento entre as mulleres do medio rural.
- Dar a coñecer o Programa de axudas LEADER.
- Presentar as principais liñas de axuda a mulleres emprendedoras.
- Exposición dos proxectos empresariais de varias mulleres do territorio Mariñas - Betanzos.
- Difundir as oportunidades da Reserva de Biosfera "Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo" e a súa estratexia de emprendemento.

Descargar o programa no seguinte enlace: